top of page

ZAGADNIENIA MEDYCZNE

Zagadnienia medyczne: Publications
dr n. med. Kinga Romanowska

Migdałki są bardzo potrzebne do 4-5 roku życia. W tym okresie staramy się je usuwać tylko częściowo. Usunięcie części przerośniętych migdałków chroni dziecko przed problemami z jedzeniem, oddychaniem i zaburzeniami mowy. U starszych dzieci usunięcie migdałków nie niesie ze sobą żadnych zaburzeń odporności.

Wskazania do tonsillektomii - operacji migdałków podniebiennych u dzieci:

  • nawracające, krwotoczne zapalenia o przewlekłym charakterze,

  • ropień okołomigdałkowy,

  • przerost migdałków podniebiennych powodujący bezdechy podczas snu lub także w trakcie czuwania,

  • podejrzenie nowotworu złośliwego migdałka,

  • powikłania ogólne.

Należy rozważyć wykonanie zabiegu adenotonsillektomii jako terapii pierwszego rzutu u dzieci z rozpoznanym OSAS, u których potwierdzono klinicznie przerost migdałka gardłowego i/lub migdałków podniebiennych oraz u których nie występują przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu.

W przypadku dzieci z rozpoznanym OSAS, u których nie występuje przerost tkanki migdałków gardłowego i podniebiennych, należy rozważyć inne opcje terapeutyczne.

W grupie dzieci otyłych należy rozważyć potencjalne korzyści przeprowadzenia zabiegu adenotonsillektomii, w odniesieniu do innych opcji terapeutycznych oraz stopnia przerostu tkanki limfatycznej gardła.

bottom of page